Start > Case > Modellteknik

Modellteknik

Kund: Modellteknik AB

Utmaning: Modellteknik AB är ett verkstadsföretag med spetskompetenser inom CAD/CAM, produktionsteknik och formtillverkning. Svårighet med att nå ut med sin kompetens till nya kundgrupper var en utmaning då man inte var aktiv med marknadsföringen, insatser gjorde i huvudsak mot gamla kunder. Behovet var därför stort med att hitta nya media för att sprida sitt budskap.

Lösning: Vi inledde vårt samarbete 2007 med en förstudie där vi frågade ett urval av Modelltekniks kunder om deras styrkor och svagheter. Denna information var viktig för oss när vi skulle skapa ett manus till företagspresentationen på video. Ledord i projektet var bland annat kort ledtid, leveranssäkerhet, kompetens och kvalitet. År 2011 var det dags att profilera Modellteknik på internet med en kraftfull hemsida där samma ledord skall styra profilen. Vi har dessutom ett CMS (administration av webbsidan) där man enkelt kan lägga upp löpande nyhetsinformation, bilder på anställda, referensprojekt och maskinpark. År 2012 producerade vi ett DVD och CD-ROM koncept för distribution på mässor samt implementerade vi QR-kod på broschyrer och affischer År 2016 fick vi förtroendet att producera en responsiv hemsida som även är godkänd av Google för visning i mobila plattformar.

Resultat: Modellteknik har idag ökat sin närvaro på internet med över 90 % mot tidigare. Man syns på Google topp 3 med flera av de viktiga sökorden (i hård konkurens) som skärande bearbetning, 3dkonstruktion, legotillverkning och 5 axlig fräsning som syns både med hemsida samt videoavsnitt på YouTube.

Teknik: Videoprogram i Digital Video, Light Wave 3D samt utveckling av responsiv hemsida, SEO, QR-kod, HTML5, CSS3, PHP Bootsrap och MySql.