Start > Case > GVA

GVA Consulting

Kund: GVA Consulting

Utmaning: Förändringens vindar blåser hårt inom marin och offshore industrin och för GVA är det viktigt att positionera sig som en partner med kunskap att erbjuda en bredd av ingenjörskunskaper för att utveckla komplexa lösningar inom olja och gas industrin.

Lösning: Vi startade med en förstudie och inventerade snabbt hur omvärlden såg på GVA och där var man trygg i hur GVA:s mångåriga erfarenhet av konsultuppdrag med komplicerade och krävande projektering inom flytande riggar. Dessutom var det flera kunder som kunde vidimera GVA:s olika styrkor.

Resultat: Vi utformade ett manus som byggde på två presentationsplattformar. En generell företagspresentation som baserades på kundintervjuer med tunga referenser samt en interaktiv CD-ROM som presenterar produkter. Inspelning genomfördes i Sverige, Korea, Norge och England.

Teknik: Videoprogram i Digital Video, Light Wave 3D animationer, Macromedia Director