Start > Case > AstraZeneca

AstraZeneca

Kund: AstraZeneca

Utmaning: Bipolär sjukdom är vanlig men många människor får inte rätt diagnos eller får diagnos sent i livet efter många års besvär med stort lidande för de drabbade, deras anhöriga och närstående. Behovet av att sprida adekvat information om bipolär sjukdom är därför stort, inom vården men också ut i samhället.

Lösning: Genom att berätta hur olika personer i olika åldrar och bakgrunder har en sak gemensamt och det är att man kan hålla sig frisk med bipolär sjukdom tack vare rätt medicinering och kunskap om sin sjukdom, kan man minska stigmatiseringen om psykisk funktionsnedsättning i allmänhet och bipolär sjukdom i synnerhet.

Resultat: Den svenska dokumentärfilmen ”Att hålla sig frisk med bipolär sjukdom” bygger på berättelser från deltagare med olika bipolära tillstånd. Gemensamt för dem alla är att det tog lång tid innan de fick rätt diagnos och behandling trots kontakter med läkare och psykologer. En av Sveriges ledande specialistläkare i psykiatri, Lars Häggström, hjälper till att förklara de bakomliggande orsakerna och vad man kan göra för att hålla sig frisk.

Teknik: Videoprogram i Digital Video