Start > Case >Appy Emtunga

Appy Emtunga

Kund: Appy Emtunga

Utmaning: Apply Emtunga är en ledande leverantör av bostadsmoduler till offshoreindustrin. Under 2007 producerade vi ett videoprogram som visar hur man skall arbeta säkert på Emtungas arbetsplatser men det fanns inget mätbar data på att kunskapen kring Emtungas HMS arbete blev säkerställt.

Lösning: Genom att använda det inspelade materialet uppdelat i olika avsnitt och använda vår interaktiva utbildningsplattform får Emtunga ett kraftfullt verktyg som kan mäta utbildningsinsatser i HMS frågor

Resultat: Med vårt interaktivt e-utbildningsprogram har Emtunga minimerat arbetsplatsolyckorna. E-utbildningen är ett verktyg som ger Emtunga möjlighet att mäta hur väl man klarar av säkerhetsutbildningen. Den ingår även i Emtungas guideline SafeStep som är kärnan i HMS arbete. E-utbildningen är även ett användbart verktyg för Emtungas underleverantörer. Ett exempel är att man får data genom att följa hur varje elev genomför utbildningen och det ger värdefulla möjligheter att evaluera insatser och därmed minimera risker att man har personer som inte förstår våra HMS rutiner. Det blir även en användbar dokumentation gentemot deras kunder som visar hur man ständiga arbetar med förbättringsåtgärder med olika HMS frågor. Programmet finns i språkversioner på svenska, engelska, polska och ungerska.

Teknik: Videoprogram i Digital Video, Light Wave 3D, utbildningen är programmerad i PHP och MySql.