Start > Case > Akzo Nobel

Akzo Nobel

Kund: Akzo Nobel Functional Chemicals

Utmaning: Akzo Nobel Functional Chemicals vill öka tillgängligheten kring HSE frågor för all kunder som använder produkten etylenaminer. Säkerhetsdatabladen används allt för sällan.

Lösning: Redan 2007 producerade vi en interaktiv CD-ROM som distribuerades i ett ”Safety kitt” med personlig säkerhetsutrustning. Mottagandet från kunder från hela värden var mycket positivt. År 2015 konverterade vi programmet för användning på Internet.

Resultat: Akzo kan nu öka tillgängligheten kring HSE frågor och med denna e-utbildning kan kunder i hela världen, dygnet runt, alltid få rätt kunskap i hur man hanterar etylenaminer. Dessutom kan Akzo följa hur varje elev/användare har klarat att genomföra utbildningen. Data samlas både på individ som gruppnivå och det blir till en värdefull dokumentation som kan användas för att styrka hur man följer upp Product Stewardship arbetet. Programmet finns i språkversioner på engelska, japanska och kinesiska. Den kinesiska versionen distribueras och används bara i Kina och drivs på en kinesisk server.

Teknik: Videoprogram i Digital Video, Light Wave 3D, utbildningen är programmerad i PHP och MySql.